1111

Önümler

 • Amazon gyzgyn satylýan it pişigi haýwanlaryň dyrnagy

  Amazon gyzgyn satylýan it pişigi haýwanlaryň dyrnagy

  Aýratynlyklary: 1. Aç-açan sowut gyzyl gan çyzygy 60 ° obli kesmek 3 mm ygtybarly aralyk kesilende hökman bir gapdalda goýuň, dostlukly ýangynyň öňüni almak üçin gan çyzygyny goýmaň.2. Umuman arassa, itlerde we pişiklerde böwet ýok Highokary dykyzlykly poslamaýan polat kesiji, has köp tagalla ediň; ýarym aý pyçagy, haýwanlaryň dyrnagynyň görnüşini laminirlemek, ýaragyň öňüni almak.3. lighteňil blokirleme çyzgysy subutnamasy Dyrnaklaryň ýaralanan gözleriniň dökülmeginiň öňüni almak üçin ýygnaň we döwüldi
 • PetnessGo Wagtlaýyn pişik iýmitlendirijisi üçin WiFi ýazgyly ýokary hilli awtomatiki pişik iýmitlendirijisi

  PetnessGo Wagtlaýyn pişik iýmitlendirijisi üçin WiFi ýazgyly ýokary hilli awtomatiki pişik iýmitlendirijisi

  PetnessGo Wagtlaýyn pişik iýmitlendiriji üçin WiFi ýazgysy bilen ýokary hilli awtomatiki pişik iýmitlendirijisi Önümiň ululygy: 17 x 19 x 32 sm / 6.7 x 7.5 x 12,6 dýuým.Iýmit kuwwaty: 5L.Haýwanlaryň gury iýmitleri üçin amatly (diametri 2 ~ 15 mm) Material: Iýmit derejesi ABS wersiýasy: Esasy wersiýasy, ykjam programma wersiýasy, wideo wersiýasy.Önümiň beýany: 1) Wagt we mukdar.2) Semiarym aç-açan iýmit tanky.3) Ses ýazgysy.10 sekunt ses ýazgysy we iýmit iýmitlenmezden 3 gezek oýnaýar.4) Üç wersiýa.** 1.Wideo wersiýasy ....
 • Gyzgyn satuw APP uzakdan dolandyryş Pişik iýmit dispenseri üçin WiFi wideo bilen haýwan iýmitlendirijisini awtomatlaşdyryň

  Gyzgyn satuw APP uzakdan dolandyryş Pişik iýmit dispenseri üçin WiFi wideo bilen haýwan iýmitlendirijisini awtomatlaşdyryň

  Gyzgyn satylýan APP uzakdan dolandyryş Pişik iýmit dispenseri üçin WiFi wideo bilen haýwan iýmitlendirijisini awtomatlaşdyryň Önümiň ululygy: 17 x 19 x 32 sm / 6.7 x 7.5 x 12,6 dýuým.Iýmit kuwwaty: 5L.Haýwanlaryň gury iýmitleri üçin amatly (diametri 2 ~ 15 mm) Material: Iýmit derejesi ABS wersiýasy: Esasy wersiýasy, ykjam programma wersiýasy, wideo wersiýasy.Önümiň beýany: 1) Wagt we mukdar.2) Semiarym aç-açan iýmit tanky.3) Ses ýazgysy.10 sekunt ses ýazgysy we iýmit iýmitlenmezden 3 gezek oýnaýar.4) Üç wersiýa.** 1.Wideo wersiýalary ...
 • 2 nahar üçin “PetnessGo” awtomatiki it iýmitlendirijisi gury çygly aýralyk pişigi iýmitlendiriji we haýwan iýmitlendirijisi

  2 nahar üçin “PetnessGo” awtomatiki it iýmitlendirijisi gury çygly aýralyk pişigi iýmitlendiriji we haýwan iýmitlendirijisi

  PetnessGo 2 nahar çüýşesi üçin awtomatiki it iýmitlendirijisi gury çygly aýralyk pişigi iýmitlendiriji we öý haýwan iýmitlendirijisiniň ady Iki nahar haýwan iýmitlendirijiniň modeli PG-PW007 kuwwaty 350ml x 2 Iýmit goldawy gury we çygly iýmit Üstünlik buz haltasy materiallar Iýmit derejesi ABS elementiň ululygy 242x284x73mm elementiň agramy 730g Power AA ululygyndaky gury batareýa
 • Zawod gönüden-göni ýokary hilli gyrmyzy kädi şekilli tarak pişigi üçin çotga ýuwujy gural

  Zawod gönüden-göni ýokary hilli gyrmyzy kädi şekilli tarak pişigi üçin çotga ýuwujy gural

  Zawod gönüden-göni ýokary hilli gyrmyzy kädi şekilli tarak pişigi çotgasy, pişigiň önüminiň bahasy üçin arassalaýjy we bezeg önümleri Haryt görnüşi çotgalary OEM we ODM kabul ederlikli marka ady PetnessGo Model belgisi PG-SZ-001 I HIGH GOWY GÖRNÜŞLER: Öý haýwanlary üçin uly söýgi we arassalamak.Käbäniň dizaýny, Itiňizi ýa-da pişigiňizi bezemek gyzykly we rahat bolar.HYZMATÇYLYK HYZMATÇYLYGY...
 • “PetnessGo” moda gysgyç tutawajy pişik it çotgasy Kiçijik ary şekilli tarak çotgasy

  “PetnessGo” moda gysgyç tutawajy pişik it çotgasy Kiçijik ary şekilli tarak çotgasy

  Haryt görnüşi.Haýwanlary arassalamak we bezemek önümleri Haryt görnüşi Haýwanlary öz-özüni arassalamak çotgalary OEM we ODM kabul ederlikli marka ady PetnessGo Model belgisi PG-SZ-008 HIGHOKLAR :.Haýwanlar üçin ullakan söýgi we arassalamak.hapa arylaryň dizaýny, Itiňizi ýa-da pişigiňizi bezemek gyzykly we rahat bolar..HYZMATÇYLYK HYZMATÇYLYGYŞeýle hem taragyň ujunda bir çeňňek bar, ony haýwanlar üçin amatly ediň.....
 • Gyzgyn satylýan pişik çotgasy

  Gyzgyn satylýan pişik çotgasy

  Gyzgyn satylýan pişik çotgasy polda sütük!* Arassalamak aňsat: Haýwan haýwanyňyzy ýuwup bolanyňyzdan soň, düwmä basyň we tüýler çotga yza çekilýär, Çotgadan saçlary aýyrmak üçin SUPER SIMPLE, Şonuň üçin bu ...
 • PetnessGo gülgüne ary şekilli pişik çotgasy, poslamaýan polatdan ýasalan pişik çotgasy bilen

  PetnessGo gülgüne ary şekilli pişik çotgasy, poslamaýan polatdan ýasalan pişik çotgasy bilen

  PetnessGo gülgüne ary şekilli pişik çotgasy, poslamaýan polatdan ýasalan pişik bilen çotga çotgasy elementiň görnüşi Haýwanlary arassalamak we bezemek önümleri Haryt görnüşi çotgalary OEM we ODM kabul ederlikli marka ady PetnessGo Model belgisi PG-SZ-001 I HIGH GOWY SÖVEGI: Öý haýwanlary üçin uly söýgi we arassalamak.Ary şekilli dizaýn, Itiňizi ýa-da pişigiňizi bezemek gyzykly we rahat bolar.HYZMATÇYLYK HYZMATÇYLYGYŞeýle hem t ...
 • Zawodyň plastik saç çotgasy bilen arassa donly haýwan taragy, arassalaýan pişik tarak haýwan çotgasy

  Zawodyň plastik saç çotgasy bilen arassa donly haýwan taragy, arassalaýan pişik tarak haýwan çotgasy

  Zawodyň göni donly haýwan taragy, plastik saç çotgasy bilen arassalaýjy pişik tarak görnüşi Haýwanlary arassalamak we bezemek önümleri Haryt görnüşi Haýwanlary öz-özüni arassalamak çotgalary OEM we ODM kabul ederlikli marka ady PetnessGo Model belgisi PG-SZ-008 I HIGH GOWY SÖVEGI: Öý haýwanlary üçin uly söýgi we arassalamak.Donut dizaýny, Itiňizi ýa-da pişigiňizi bezemek gyzykly we rahat bolar.HYZMATÇYLYK HYZMATÇYLYGYŞeýle hem t ...
 • It çotgasy üçin öý çotgasy üçin täze geliş donut şekilli pişik çotgasy

  It çotgasy üçin öý çotgasy üçin täze geliş donut şekilli pişik çotgasy

  It çotgasy üçin täze geliş donut şekilli pişik çotgasyHaýwanlary arassalamak we bezemek önümleri Görnüşi Haýwanlaryň öz-özüni arassalaýan çotgalary OEM we ODM kabul ederlikli marka ady PetnessGo Model belgisi PG-SZ-008 I HIGH GOWY GÖRNÜŞLER: Öý haýwanlary üçin uly söýgi we arassalamak.Donut dizaýny, Itiňizi ýa-da pişigiňizi bezemek gyzykly we rahat bolar.HYZMATÇYLYK Haýwan çotgasy: Tüýdükler aşagyna siňmek üçin niýetlenen inçe egilen simlerdir ...
 • PetnessGo pişigi ýokary hilli pişik saç çotgasy haýwan taragy bilen kädi şekili üçin

  PetnessGo pişigi ýokary hilli pişik saç çotgasy haýwan taragy bilen kädi şekili üçin

  PetnessGo pişik ýokary hilli pişik saç çotgasy haýwan tarak önüminiň bahasy Haýwanlary arassalamak we bezemek önümleri Haryt görnüşi Çotgalar OEM we ODM kabul ederlik marka ady PetnessGo Model belgisi PG-SZ-001 * Sütükleri aýyryň: Uzyn gysga saçlary, kirleri aýyrýar tanglar, polda sütük ýok!* Arassalamak aňsat: Haýwan haýwanyňyzy ýuwup bolanyňyzdan soň, düwmä basyň we tüýler çotga yza çekilýär, Making SU ...
 • Pişik taraklary üçin it çotgasy üçin poslamaýan ary görnüşindäki iň oňat pişik çotgasy

  Pişik taraklary üçin it çotgasy üçin poslamaýan ary görnüşindäki iň oňat pişik çotgasy

  Pişik taraklary üçin poslamaýan ary görnüşindäki iň oňat pişik çotgasy It çotgasy elementi.Haýwanlary arassalamak we bezemek önümleri Görnüşi Haýwanlaryň öz-özüni arassalaýan çotgalary OEM we ODM kabul ederlikli marka ady PetnessGo Model belgisi PG-SZ-009 I HIGH GOWY GÖRNÜŞLER: Öý haýwanlary üçin uly söýgi we arassalamak.Ary şekilli dizaýn, Itiňizi ýa-da pişigiňizi bezemek gyzykly we rahat bolar.HYZMATÇYLYK Haýwan çotgasy: Tüýdükler aşagyndaky DEEP üçin niýetlenen inçe egilen simler ...
12345Indiki>>> Sahypa 1/5